مسجد الفاروق دبی

 مسجد الفاروق در سال 1986 با مساحت 4200 متر مربع ساخته شد و در سال های 2003 و 2011 دوبار مورد نوسازی قرار گرفت. این مسجد ظرفیت بیش از 2000 نمازگزار را دارد و در معماری آن از معماری عثمانی الهام گرفته شده و معماری بیرونی آن شبیه مسجد سلطان احمد استانبول است. مسجد الفاروق 21 گنبد و 4 گلدسته دارد که ارتفاع گنبد اصلی آن 30 متر و ارتفاع گلدسته های آن 65 متر می باشد و 60 متخصص مراکشی معماری داخلی این مسجد را طراحی کرده اند. این مسجد دارای کتابخانه است که حدود 400 کتاب اسلامی و مذهبی در این کتابخانه وجود دارد. مسافران تور دبی می توانند از این مسجد زیبا بازدید کنند. 

 

 

مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی

مسجد الفاروق دبی