شهر شناور دبی

 
این پروژه عظیم دبی که در آینده ساخته خواهد شد ایده ای است که بشر به دلیل افزایش جمعیت و کمبود زمین برای زندگی افراد طراحی کرده اند.این شهر که به شکل برگ زنبق آبی است با همکاری کشور امارات و هلند ساخته خواهد شد.این شهر به صورت شناور روی آب خواهد بود.این شهر شناور دبی ظرفیت پنجاه هزار خانه ی مسکونی را خواهد داشت شهری در سال دو هزار صد خواهد بود و انرژی آن از انرژی خورشید و شهری سر سبز  و تمیز خواهد بود.
 

عکسها و تصاویر شهر شناور دبی


شهر شناور دبی

 

شهر شناور دبی

 

شهر شناور دبی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید