ساعات کاری دبی:

ساعات کار مراکز دولتی:از روز شنبه تا چهار شنبه از ساعت  08:30 تا 14:00

ساعات کار بانک ها: از ساعت  08:00 تا 13:00

ساعات کار سفارت خانه ها: 08:45 تا 13:30

ساعات کار صرافی ها: 08:00 تا 13:00 و 16:30 تا 20:30

ساعات کار شرکتهای خصوصی و مراکز خرید و فروشگاههای دبی:

مراکز دو شیفته: 08:00 تا 13:00 و 16:00 تا 19:00

مراکز یک شیفته: 08:00 تا 18:00

ساعات کار مجتمع ها و مرکز خرید : 10:00 تا 22:00 هر روز غیر از جمعه ها(14:00 تا 22:00).

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید