اتوبوس شگفت انگیز دبی

اتوبوس شگفت انگیز دبی یکی از بهترین و مهیج ترین تفریحات دبی می باشد که برای اولین بار در کل خاورمیانه ارائه شده است.این اتبوس در خشکی به شکل یک اتوبوس و در دریا به شکل یک اتوبوس دریایی عمل می کند.گردشگران تور دبی می توانند با اتوبوس سفری مهیج و فراموش نشدنی را نجربه کنند.راهنما در طول سفر اطلاعات جالبی را به مسافران تور دبی ارائه می دهد.

اتوبوس شگفت انگیز دبی

اتوبوس شگفت انگیز دبی